Girl Names By CountryLast Names & Surnames

Chinese Girl Names – Most Popular List (2022)

The home of Kung Fu, China, is such a unique place. Most people in world discover china’s beauty through movies and tours. One ravishing expression of China is their names. Chinese Girl Names are magical. If you are more intended to figure out the meanings of Chinese girls’ names, here are some popular girl’s Cute names.

Chinese Girl Names Starting From A

Ahcy – Lovely

Ahkum – Good as gold 

Ahlam – Peace

Ai – Loving, Affection

Alix – Having dignified king

Annchi – Angel

Alex – helper

Alian – High

Alya – sky

Amee – beloved

Amie – beloved

Amya – night rain

Anja – grace

Anna – grace

Anne – Favoured

Anni – (God) has favored me

Anqi – Angel

An – Peace

Amida – Prefect

Aroon – Dawn

Aiguo – affection

B

Bai – Pure, White and crystal clear

Baozhai – Precious Hairpin

Bingqing – clear as ice

Bo – to live

Bae – an inspiration

Bi – Green Jade

Bik – beekeeper

Bao – To order

Biyu – Jasper semi-precious stone

Bernarda – Feminine of Bernard

Bethsheba – Oath

Billi – Will- helmet

C

Caihong – A rainbow in the sky

Chao – The one who surpasses

Changchang – Flourishing

Changying – Flourishing lustrous

Cheng – An accomplished person

Chao-xing – Morning star

Chenric – Amazing morning

Chenguang – Morning light

Chen  

Chow – Summertime

Chu – Pearl/A precious jewel use worldwide

Chuntao – Spring peach

Chyou – Sweet autumn

Cui – A prince

Cuifen – Emerald fragrance

Caihong 

Chan juan 

Chang 

Chun 

Chunhua 

Chuntao 

Cuifen

D

Dongmei – Winter plum

Da chun – Long spring

Dandan – Cinnabar red

Da Chun

Da-Xia

Dai-tai

Daiyu

Dandan

Dongmei

Diu- One who is down to earth

Da- xia –  Biggest hero/Long summer

Daiyu – Black jade

Dai-tai – Leading a boy in hopes

E

Eu-fnh –Playful phoenix

Em

Eda

Eva

Evi

Elda

Esra

Evan

Ezra

Ebbie

Eboni

Estefania

Ebony

Elena

Eleri

Elisa

Elise

Eliza

Eliz

Eu-meh – Especially beautiful

Elke

Ella

Elle

Elma

F

Far – Flower

Fang- Fragnent

Fan 

Fang 

Far

Flora

Fonda

Freya

Faline

Fanfan

Farisa

Farlie

Felice

Fidela

Franci

Fritzi

Fuyumi

Fabiana

Fei-Fei

Fenfang 

Feng 

Fung

Fenfang –Fragnant

Fung – Bird

G

Genji –

Guan – Goddess if mercy

Gao

Gin

Guo

Gaby

Gigi

Guan

Guia

Gwen

Gaile

Gemma

Gerri

Gho – 

H

He- A harmony and peace the river brings

Hfang- Nice fragrance

Hee – Lotus

Howin- A loyal swallow

Heng- Steady/Persistent/ Constant

Hu – Tiger

Hien- Nice/Quiet/Gentle/Persevering 

Hua- Flower

Holea- Holy

Hualing- Flourishing herb

Hua- Prosperous

Hop- Consistent/Agreeble

Huan- Happiness

Hui- Sharp/ Quick/ Clever

Huian- Kind peace

Huidai- Wise dai

Huifang- Kind fragrant

Huifen- Wise fragrant

Huilang- Wise jade tinkling

Huiliang- Kind good

Huiqing –Kind affectionate

Huizhong- Wise loyal

Hwei-ru- Intelligent, wise

J

Jia- Great person who is everyone’s favorite

Jiahui- Nice person

Jia Li- Good and beautiful

Jiayi- Household flourishing

Jiao – 

Jie- Cleanliness

Jean

Jeri

Jian

Jiao

Jill

Jing

Jinn

Joan

Jodi

Jody

Jingfei- Still fragnance

Ju- Daisy flower

Jinghua- Situation splendid

Julissa- Sweet/ Absolute/ Unique in personality

Juan- Graciousness

Jun- Truth

K

Kaili- Beautiful and victorious

Kuai hua- Mallow blossom

Kar

Kay

Kaci

Kaia

Kain

Kaki

Kami

Kara

Kari

Kue ching- Piano reach sounds good

Kwong- Broad

L

Li Jing- Beautiful Spirit           

LiNa –  Beautiful/ Delicate

LiXiu-  Beautiful/Outstanding

Lai- Future

Lha- Beautiful pear blossom

Lan- Mountain mist/ Chinese orchid

Le- Joy

Lihwa- A Chinese princess

Lee- Plum

Li- Upright/Logic

Li Hua- Pear blossom

Lin- Beautiful jade

Li mei- Beautiful plum flower

Lian- 

Liang- A feeling of elevation

Lien-  

Liena- A woman as beautiful as a lotus flower

Ling- Compassion understanding

Lienna- A beauty and grace of a lotus flower

Linqin- Beautiful zither

Liling-White jasmine

Lien Hua- Lotus flower

Lin- Beautiful jade/ Forest

Lifen-beautiful fragrance

Liqiu- Beautiful autumn

Lijuan- Beautiful graceful

Ling- A chime of the spirits/ A soul

Lihua- Beautiful flourishing

Liu- Flowing

Lixue- Pretty and pure as snow

Loi- Thuner

Luan- An upspring

Luo-Camel

Lanfen- Orchid fragrant

Liling- Beautiful Jade tinkle

Lanying- Indigo illustriousness

Luli- Dewy jasmine

Lxe- Beautiful snow

M

Mah- Beautiful Posture

Mahfnh- Pretty or beautiful phoenix

Mei- Plum

Mey- Pretty/ Gorgeous/ Stunning

Mei- Beautiful Plum

Meifen- Plum fragrance

Meifeng- Beautiful wind

Meihui- Beautiful wisdom

Meii- Beautiful

Meillin- Plum jade

Meiling- Beautiful and delicate

Meironng- Beautiful countenance

Meixiang- Plum fragrance

Meixiu- Beautiful grace

Meiying- Beautiful flower

Meizhen- Beautiful pearl

Ming- Bright Moon

Ming-hui- Tomorrows flower

Mingxia- Bright glow through clouds

Mingyu- Bright jade

Mingzhu- Bright pearl

Mu Lan – Magnolia blossom

Mu tan- Tree peony blossom

N

Na – A smooth and elegant person

Ning- Tranquility

Nuan- 

Ninghong – Tranquil red

Nong

Nyah

Nyla

Nadia

Natia

Nia

Niu

Nuo

Nya

Nani

Ngan

Nian

Nei

Niki

Ning

Noga

Niu- Girl

Nuo-  Merciful/Graceful

Nuwa- Mother goddess

O

Oeijing- Admiring luxuriance

Oeizhi- Admiring iris

Oma

Olga

Odine

Olive

Odalys

Oksana

Olivia

Omaira

Orange

Oangfua- louds in the shape of flower

P

Peijing- Admiring luxuriance

Peizhi- Admiring iris

Pam

Pan

Pat

Pei

Pui

Pan

Pat

Pink

Patia

Patty

Paula

Pearl

Penni

Poppy

Pennie

Phylis

Paulina

Pei-Pei

Prairie

Pei-Ling

Pace

Pang

Peng

Piia

Ping

Pangfua- louds in the shape of flower

Q

Qi- A fine Jade

Qiuyue- Autumn moon

Qiao- Pretty

Qing- Greenish blue colour

Qingzhao- Clear understanding

Qing yuan- Deep water

Qinyang- Sunshine of my heart

Qiu- Autumn

Qinr- Nice smile

R

Rfen- Nice fragrance

Rou- gentle mind

Ruiling- Auspicious

Ru

Rae

Ran

Rui

Rain

Rao- Peach

Rena

Rene

Rina

Riva

Rong

Ruolan- Like and orchid

Rong-  

S

Shui- Like water

Shuang- Bright

Shu- Fair

Suk

Sade

Sage

Sana

Satu

Sela

Senu

Shan

Shek

Shen

Shia

Shih

Shuk

Sian

Siew

Suet

Suya

Shun- Smooth

Sying- Star

T

Ting- Slim person

Tae

Tai

Tao

Tia

Tip

Tonia

Tonna

Tonya

Tonye

Traci

Tracy

Trena

Trinh

Trish

Tryna

Tami

Tang

Tata

Taya

U

Ushi- A plant

Uni 

Urina 

Ulin

Ulin

Ushin 

Uliyan 

Umen 

W

Wen- Refinement

Wai

Wan

Wei

Weny

Wang

Wing

Wanda

Wensi

Weici- Preserving love

X

Xia- Rosy clouds

Xin

Xiu

Xue

Xian

Xiao

Xing

Xiang

Xinyi

Xinyu

Xiaoli

Xiaoyi

Ximena

Xiaolian- Little lotus

Y

Ya – Grace

Yue – Moon

Yun

Yael

Yang

Yeng

Ying

Yiyi

Yoko

Yong

Yuan

Yuen

Yuet

Yung

Yuyu

Yanna

Yifei

Yihan

Yihwa

Z

Zhu- Bamboo

Zhenzhen- Precious

Zan 

Zea

Zhi

Zhu

Zoe

Zang

Zhao

Zhen

Zhin

Zhou

Zian

Zoie

Zuzu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button